berate

  1. Transitive Verb şiddetle azarlamak,
    k.d. haşlamak, zılgıtı basmak.
    She berated him in public: Herkesin önünde onu azarladı.