better off

  1. (koşullar bakımından) daha iyi, daha iyi durumda, daha mutlu/sağlıklı vb.
    You are better off than
    I am: Sen (siz) benden daha iyi durumdasın(ız).
    Because of his asthma, he would be better off in a different climate: Astımı dolayısıyla değişik bir iklimde sağlığı daha iyi olacak.
daha iyi durumda olma