better yourself

  1. Verb durumunu düzeltmek
  2. Verb durumunu iyileştirmek
  3. Verb daha iyi bir yere gelmek
  4. Verb ilerlemek