better yourself

  1. Fiil durumunu düzeltmek
  2. Fiil durumunu iyileştirmek
  3. Fiil daha iyi bir yere gelmek
  4. Fiil ilerlemek