bevy

  1. Noun kuş sürüsü, özellikle tarlakuşu ve bıldırcın sürüsü.
  2. Noun küme, takım, grup, zümre, kafile (özellikle kadın/kız).
    a bevy of beauties: güzeller kafilesi.
  3. Noun karaca sürüsü.