biberiye

  1. Noun, Botany rosemary

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Akdeniz çevrelerinde çok bol yetişen, ballıbabagillerden, ... ıtriyatçılıkta kullanılan bir bitki