1. İsim, Botanik rosemary

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Akdeniz çevrelerinde çok bol yetişen, ballıbabagillerden, ... ıtriyatçılıkta kullanılan bir bitki