bide one's opportunity

  1. Verb uygun fırsatı beklemek