big gun

  1. Noun kodaman, nüfuzlu/önemli kişi.
    He became a big gun in scientific circles: Bilimsel çevrelerde önemli bir kişi oldu.
  2. kodaman, nüfuzlu/önemli kimse, yüksek mevki sahibi adam.