binary row

  1. satır delgili kart
  2. ikili sayılar satırı