bir şeyin esasını oluşturmak

  1. Verb to be at the heart of sth