bir konuyu ayrıntılarıyla incelemek

  1. Verb to exhaust a subject