bite off more than one can chew

  1. başından büyük işe girişmek, yutamayacağı lokmayı ısırmak.
    In trying to build a house by himself,
    he had bitten off more than he could chew: Tek başına ev yapmaya kalkışmakla başından büyük işe girişti.