black box

  1. Noun kara kutu: özellik ve görevleri belli, elemanları belirlenmemiş elektrik devresi.