black powder

  1. Noun barut: eskiden av tüfeklerinde kullanılan güherçile, kükürt ve kömür karışımı.