black powder

  1. İsim barut: eskiden av tüfeklerinde kullanılan güherçile, kükürt ve kömür karışımı.