block grant

  1. Noun toplu bağış: Federal hükümetin eğitim, imar vb. için eyaletlere verdiği toplu tahsisat.