blood bath

  1. Noun kıyım, katliam, toptan öldürme, kılıçtan geçirme.
kan deryası Noun