board supervisors

  1. (US) ABD'nin bazı kuzey eyaletlerinde kaza teşkilatına dahil bir organ olan ve kazanın gelirlerine nezaretle görevli kurul
denetim kurulu