bomb proof

  1. bomba işlemez
bomba geçmez, bombaya dayanıklı (yapı vb.).
bombaya dayanıklı yapmak
bombardımana karşı sığınak