book debt

  1. tahsil edilmemiş alacaklar
  2. defterdeki alacaklar
  3. defterde gösterilen alacak
  4. defter deki alacaklar
meriyetten kalkan borç defteri