book depreciation

  1. mal sahibince bir mal varlığının maliyetinden amortisman için düşülen tutar