book in

  1. Verb otele giriş yapmak
  2. Verb otele kaydolmak
  3. Verb otele kayıt yaptırmak
  4. Verb resepsiyonda kayıt yaptırmak
önceden rezervasyon yapmak Verb
önceden rezervasyon yaptırmak Verb
iki el inde de bir kitap
fransızca kitap
bir kitabın içindekileri başka bir şekilde düzenleyip sunmak Verb
kitaplıkta bir kitabın yerini değiştirmek Verb
kütüphanede bir kitabı yerinden başka bir yere koymak Verb
bir kitabı kataloğa kaydetmek Verb
bir kitabı kataloğa kaydetmek Verb
bir kitabı yazıldığı dilde okumak Verb
bir kitaptaki bazı yerleri değiştirmek Verb
defter değerlerinin çok üstünde olmak Verb
defter değer inin çok üstünde olmak Verb
kitaba dalmış olmak Verb
kitaba dalmak Verb
(bir kimsenin) gözünden düşmek, güvenini/itimadını kaybetmek.
If you continue in this fashion, you
will be in my black book: Böyle devam edersen gözümden düşersin.
kara listede olmak Verb
kitap ticaretiyle uğraşmak Verb
geçmek Verb
biri için bilet almak Verb
biri adına bir bilet ayırtmak Verb
bez kaplı kitap
önceden otelde rezervasyon yapmak Verb
biri için rezervasyon yaptırmak Verb
birine yer ayırtmak Verb
birine rezervasyon yapmak Verb
okullarda okunmak üzere kitap hazırlamak Verb
kitaptaki bir ibareyi düzeltmek Verb
kayıtlamak Verb
zabıt defterine geçirmek Verb
adını ziyaretçiler defterine yazmak Verb
adını otelde kalanlar defterine yazmak Verb
zabıt defterine kayıt
bir kitaptaki hatalar Noun
bir kitaptaki zor bir ibareyi açıklamak Verb
(bir kimsenin) fikrince/kanaatince, … ce.
In my book, he is not to be trusted: Bence (fikrimce,
kanaatimce) ona itimat edilemez.
to be in one's bad book: gözden düşmek, (birisinin) hoşuna gitmemek, itibarını kaybetmek.
He is in the boss's bad book: Patronun gözünden düştü.
to be in one's good book: gözde/itibarda olmak, birisinin gözüne girmek/gözdesi olmak.
bir kitapta anlaşılması güç bir ibareyi açıklamak Verb
kitapta bir şey aramak Verb
kitaba dalıp her şeyi unutmak Verb
bir kitap kenarına not düşmek Verb
(Br) ödeme defteri
kitaptaki bir ibareyi kısaltmak Verb
imza defteri
hile dolap ne varsa başvurmak Verb
kitapta sayfa çevirmek Verb
o kitabın armağan edildiği kişiye ithaf edildiğine dair yazı yazmak Verb