book profit

  1. defter karı
  2. zahiri kar
  3. defter kârı
sadece muhasebe defterinde var olan ama para olarak gerçekleşmemiş kâr
ilk kayıt defteri defter kârı