boolean

  1. Information Technology Boole
Boole cebiri: “doğru” ya da “yanlış” gibi iki değer alabilen değişkenler ve bunlar arasında “ve”, “ya
da” gibi mantıksal ilişkileri gösteren işleçler kullanan ve mantık ve bilişim sistemlerine uygulanan cebir.
Noun
Boole damgası Noun, Information Technology
Boole komutları Noun, Information Technology
Boole işleci Information Technology