Boole cebiri: “doğru” ya da “yanlış” gibi iki değer alabilen değişkenler ve bunlar arasında “ve”, “ya
da” gibi mantıksal ilişkileri gösteren işleçler kullanan ve mantık ve bilişim sistemlerine uygulanan cebir.
İsim
Boole damgası İsim, Bilgi Teknolojileri
Boole komutları İsim, Bilgi Teknolojileri
Boole işleci Bilgi Teknolojileri