bored

  1. Adjective canı sıkılmış, usanmış, bezmiş, bezgin.
bıkkınlık gelmek Verb
kasvet basmak Verb
içi sıkılmak Verb
usanç getirmek Verb
sıkılmak Verb
deldirmek Verb
fore kazık, sondaj kazığı Noun, Construction
usanmak Verb
bıkmak Verb
usanmak Verb
betonarme fore kazık Noun, Construction