both ends

  1. gemi kiralamada üzerinde anlaşılan hususların hem yükleme hem de boşaltma limanlarında geçerli olduğunu ifade eder
baştan aşağı sinir kesilmek Verb
(a) çok çalışmak, sabah karanlığından gece yarılarına kadar uğraşmak/didinmek, (b) gece gündüz eğlenmek,
kendini yıpratmak, enerjisini (çalışarak/eğlenerek) tüketmek.
Young people like to enjoy life, and they often burn the candle at both ends.
çekiştirmek Verb
zar zor geçinmeğe çalışmak Verb
iki yakayı bir araya getirmede güçlükle karşılaşmak Verb
kazancı masrafına yetişmek, (alâ küllühal) geçinip gitmek, olanla idare etmek, ayağını yorganına göre
uzatmak, iki ucunu bir araya getirmek.
fesat çıkarmak, kendi çıkarı için başkalarını birbirine düşürmek.
kendi çıkarı için başkalarını birbirine düşürmek Verb