bought note

  1. Noun sözlü olarak yapılmış olan bir satış anlaşmasının şartlarını belirten ve alıcı tarafından satıcıya gönderilen yazılı mukavele
  2. Noun yazılı satış sözleşmesi