bought note

  1. İsim sözlü olarak yapılmış olan bir satış anlaşmasının şartlarını belirten ve alıcı tarafından satıcıya gönderilen yazılı mukavele
  2. İsim yazılı satış sözleşmesi