box in

  1. tıkamak, kapamak, mahsur bırakmak.
    to feel boxed in: kendini mahsur/kapatılmış hissetmek.
tanık kürsüsünde olmak Verb
sıkıntıda olmak Verb
yerinde olmamak Verb
yanlış yolda olmak Verb
sandıklanmak Verb
birini kıstırmak Verb
birini sıkıştırmak Verb
birşeyi kıstırmak Verb
birşeyi sıkıştırmak Verb
kutunun kapağı açılınca içinden dışarıya fırlayan yaylı kukla
aynı durumda olmak.
zor durumda bulunmak, müşkülâta saplanmak.