1. tıkamak, kapamak, mahsur bırakmak.
    to feel boxed in: kendini mahsur/kapatılmış hissetmek.
tanık kürsüsünde olmak Fiil
sıkıntıda olmak Fiil
yerinde olmamak Fiil
yanlış yolda olmak Fiil
sandıklanmak Fiil
birini kıstırmak Fiil
birini sıkıştırmak Fiil
birşeyi kıstırmak Fiil
birşeyi sıkıştırmak Fiil
kutunun kapağı açılınca içinden dışarıya fırlayan yaylı kukla
aynı durumda olmak.
zor durumda bulunmak, müşkülâta saplanmak.