branch ledger

  1. şube büyük defter
  2. şube büyük defteri