break one's ticket of leave

  1. Verb (Br) tahliye şartını bozmak