break up an estate

  1. Verb bir gayri menkulü parsellemek
  2. Verb gayrimenkulü parsellemek