break up one's household

  1. Verb yuvasını yıkmak
  2. Verb ailesini parçalamak