brief of title

  1. Noun tapu özeti: bir mülkü satan/devreden/alan kimseyi ve mülkün sicilini özetleyen belge.