bring along someone

  1. Verb birini yanında getirmek
  2. Verb birini beraberinde getirmek
  3. Verb birini getirmek
peşine takmak Verb