bring forth

  1. (a) doğurmak, üretmek, hasıl etmek, (b) açıklamak, ortaya atmak, ileri sürmek, önermek.
    to bring forth
    a proposal for reducing costs.
  2. doğurmak, meydana getirmek, hasıl etmek.
protestoya neden olmak Verb
protestolara neden olmak Verb
birşeyi ortaya çıkarmak Verb
birşeyle sonuçlanmak Verb
birşeyi açığa çıkarmak Verb
sonucu birşey olmak Verb