bring forth

  1. (a) doğurmak, üretmek, hasıl etmek, (b) açıklamak, ortaya atmak, ileri sürmek, önermek.
    to bring forth
    a proposal for reducing costs.
  2. doğurmak, meydana getirmek, hasıl etmek.
protestoya neden olmak Fiil
protestolara neden olmak Fiil
birşeyi ortaya çıkarmak Fiil
birşeyle sonuçlanmak Fiil
birşeyi açığa çıkarmak Fiil
sonucu birşey olmak Fiil