bring on something

  1. Verb birşeye yol açmak
  2. Verb birşeye neden olmak
  3. Verb birşeyle sonuçlanmak
  4. Verb büyütmek
  5. Verb daha hızlı büyümesini sağlamak
birinin başına birşeyi musallat etmek Verb
birinin başına kötü birşey getirmek Verb
birinin başına birşey açmak Verb
birinin başını birşeyle belaya sokmak Verb
birine birşeyi musallat etmek Verb
kendi kaşınmak Verb
başını belaya sokmak Verb
kendi etmek, kendi bulmak Verb