broken down

  1. çökük
  2. bozuk
  3. bitkin
  4. bitik
belli bir sisteme göre bölünmüş
bozuk, kırık, arızalı, çökük, bitkin, hurda.
a broken-down chair : kırık sandalye.
a broken-down
old car: hurda bir otomobil.
Adjective