broken health

  1. sağlığı bozuk
sağlığı bozuk olmak Verb