build defence for one's interest

  1. Verb birinin menfaatlerini korumak