bunch

 1. salkım.
  a bunch of grapes.
 2. deste, demet.
  a bunch of papers/of flowers.
 3. sürü, takım, grup, güruh, topluluk.
  They're a fine bunch of students. a nice bunch of girls/boys/thieves.

  She's the best of the bunch: İçlerinden en iyisi odur.
  What a bunch!
 4. yumru, şiş, kabartı, kabarıklık.
 5. topla(n)mak, destele(n)mek, bir araya gelmek/getirmek.
  to bunch together: toplanmak, gruplaşmak.

  bunched together: hep beraber, sürü halinde.
 6. katlanmak, buruşmak.
küme çayır: ABD'nin çeşitli bölgelerinde yetişen ve ayrı kümeler oluşturan çayırlardan herbiri. Noun
çimen topağı Noun, Botany
üzüm salkımı.
anahtar demeti
bir grup emir
sweet william
gül demeti
hepsinin en iyisi Noun