business course

  1. işin seyri
işinin normal gidişi gereği davranmak Verb
işin gidişi
bir işin seyrini tahmin etmek Verb
faaliyetlerin olağan seyri kapsamında Adverb, Law
işlerin normal seyri Noun, Law
işin normal seyri