business position

  1. iş durumu
  2. görev
işte yöneticilik sorumluluğu gerektiren bir mevkide bulunmak Verb
yöneticilik sorumluluğu gerektiren bir mevkide bulunmak Verb