business school

  1. Yüksek İşletme Okulu
  2. ticaret okulu
okuldan dosdoğru babasının işine girmek Verb
işletme fakültesi