busy hum of a large city

  1. Noun hareketli büyük bir kentin gürültüleri