but not least

  1. son ama aynı derecede önemli
son ve önemli (bir husus ta), en nihayet önemle belirteyim/zikredeyim ki …